لیست شام :
---------------
انواع اردور يا تاپاز يا مزه : ( كه گاهي با تركيب چند نوع از آنها ميتوان شام خوبي تدارك ديد )

http://chenchene.com/2007/01/post_55.php
و
http://chenchene.com/2007/01/post_56.php

گراتن سيب زميني - طرز تهيه :

http://iraneating.com/pages/Main/CookDetail.aspx?ID=28&Name=گـراتن%20سيب%20زمينـي

ماکارونی و اسپاگتی - طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/cook133.html
و
http://www.pooyaonline.net/cooking/fa/?categ=44&food=4423

بيف استروگانف : طرز تهيه :
http://ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=670

کوفته قلقلی با رب گوجه و همراه با خلال سیب زمینی سرخ كرده - طرز تهيه :
http://2lopi.blogfa.com/post-48.aspx

كوفته برنجي و كوفته هويج - طرز تهيه :
http://www.2lopi.blogfa.com/post-44.aspx

کوفته سویدی : طرز تهيه :

http://www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=748&highlight=%D9%83%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A

كوفته كرمانشاهي - طرز تهيه :

http://www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=727&highlight=%D9%83%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A


کوفته تبریزی - طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/cook227.htmlدلمه بادنجان – فلفل سبز – گوجه فرنگی – پیاز – سیب زمینی و ..... - طرز تهيه فلفل:
http://www.irloop.com/index.php?goto=cooking¶ms=1%3D13%262%3D1305
و پياز :
http://www.irloop.com/index.php?goto=cooking¶ms=1%3D13%262%3D1306
و كدو :
http://www.irloop.com/index.php?goto=cooking¶ms=1%3D13%262%3D1302

ميرزا قاسمي طرز تهيه :
http://ashpazonline.com/cook168.html

موساكا - طرز تهيه :
http://chenchene.com/2005/10/_moussaka.php

دلمه برگ مو - طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/cook263.html

باقلا قاتق : طرز تهيه :
http://iraneating.com/pages/Main/CookDetail.aspx?ID=50&Name=باقالا%20قاتق

خوراک ماهی همراه با مکمل ها ( سیب زمینی – هورج – ذرت – نخود سبز - ..........)
ماهي شكم پر طرز تهيه :
http://www.iranmania.com/norooz/Recipes_farsi.asp#ماهي%20شکم%20پر

خوراک مرغ همراه با مکمل ها ( سیب زمینی – هورج – ذرت – نخود سبز - ..........)
طرز تهيه :
http://chenchene.com/2007/05/post_65.php

جوجه سوخاري : طرز تهيه :
http://ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=782

جوجه کباب - طرز تهيه :
http://chenchene.com/2007/06/post_66.php

کباب کوبیده با نان :
http://chenchene.com/2005/09/post_22.php

کباب تاوه ای با سیب زمینی و فلفل سبز و ...طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=965

مسمی بادنجان - از AZADEH طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=904

كرپ با انواع مايه ها - طرز تهيه :
http://chenchene.com/2005/12/post_12.php

کوکو سیب زمینی – سبزی – لوبیا سبز .....- طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/cook110.html
و
http://chenchene.com/2006/08/post_45.php
و
http://chenchene.com/2005/09/post_23.php
و
http://chenchene.com/2005/11/post_13.php

يك نوع طاس کباب يا راگو - طرز تهيه :
http://www.2lopi.blogfa.com/post-42.aspx

خوراک زبان - طزر تهيه :
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=19226

جگر و دل وقلوه مرغ - طرز تهيه :
http://chenchene.com/2007/02/post_58.php

جگر و دل وقلوه گوسفند - طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/cook332.html

پیتزا – پيتزا لقمه - طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/cook100.html
و
http://www.ashpazonline.com/cook178.htmlhttp://www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?p=661&sid=7245bfdf75c10cf2b687ea0120fe25d0

و پيتزاي راحت و با صرفه !!! :

http://64.233.183.104/search?q=cache:O4fXFWaqJc0J:www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php%3Ft%3D650%26view%3Dnext%26sid%3D1bd60d9bf5ade11e0c4745fc8a94ec5d+%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA&hl=en&ct=clnk&cd=1

ماست و بادنجان - طرز تهيه :
http://chenchene.com/2004/12/post_33.php

حلیم بادنجان - طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/show.php?id=313

کشک و بادنجان - طرز تهيه :
http://www.irloop.com/index.php?goto=cooking¶ms=1%3D12%262%3D1206
و
http://www.irloop.com/index.php?goto=cooking¶ms=1%3D12%262%3D1249

( اردوور ) تاپاز پنير و بادنجان : طرز تهيه :

http://64.233.183.104/search?q=cache:mNqwl5QOd5kJ:www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php%3Fp%3D959%26sid%3Dbccc19d77ef7b3047180b55bdb21ddea+%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7+%D9%BE%D9%84%D9%88+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&hl=en&ct=clnk&cd=1

خوراک لوبیا چیتی - طرز تهيه :
http://www.ksabz.net/article.asp?AID=738

عدسی - طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=75&sid=0b16bae8e844b811aaf7811114ff4915

ماست و اسفناج - طرز تهيه :
http://chenchene.com/2006/05/post_42.php

انواع آش ( رشته – جو – ماست – دوغ – کشک – بنشن همدانی – انار – غوره – گوجه فرنگی – آلو – آش میوه اردبیل که هم برای ناهار و هم شام قابل استفاده هستند )

آش دوغ اردبيل - طرز تهيه :
http://ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=196

آش ماست : طرز تهيه :
http://chenchene.com/2007/08/post_70.php

انواع سوپ ( ازجمله : سوپ جو – سوپ ورمیشل – سوپ تره فرنگی – سوپ گوجه فرنگی – سوپ پیاز - سوپ قارچ و ...... ( البته همراه با یک غذا یا خوراک دیگر )
طرز تهيه :
http://www.irloop.com/index.php?goto=cooking¶ms=1%3D61%262%3D6103
و
http://www.irloop.com/index.php?goto=cooking¶ms=1%3D27%262%3D2704

فلافل : طرز تهيه :
http://ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=809

سالاد الویه و انواع سالاد های حجیم ( با سیب زمینی یا ماکارونی ) که شام شب را میتوان با سوپ یا آش تکمیل کرد .

سالاد كالباس - طرز تهيه :
http://iraneating.com/pages/Main/CookDetail.aspx?ID=30&Name=سالاد%20کالباس

رولت مرغ - طرز تهيه :
http://www.iranmania.com/zones/UploadFiles/ContentFiles/nu_food_rolet_morgh.asp

رولت گوشت چرخ كرده با قارچ- طرز تهيه :
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3219

میتلاف گوشت و یا مرغ - طرز تهيه :
http://www.linkestan.com/frame-click.asp?url=http://www.tebyan.net/Teb.aspx?nId=1667

پیراشکی گوشت و یا سوسیس و کالباس - طرز تهيه :

http://64.233.183.104/search?q=cache:YyIoyw6K7ZkJ:www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1690%26sid%3D68d459d31e5a68f2af0a18b1f16e97d2+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DA%A9%DB%8C&hl=en&ct=clnk&cd=1

و :
http://www.azizjon.com/ashpazi/giyahkhor/food-42.htm
و :

http://www.azizjon.com/ashpazi/khareje/food-19.htm

و
http://chenchene.com/2007/09/post_71.php

خوراک بندری با سوسيس و سيب زميني - طرز تهيه :
http://2lopi.blogfa.com/post-72.aspx

لازانیا - طرز تهيه :
http://www.azizjon.com/ashpazi/khareje/food-17.htm

سمبوسه یا انواع دست پیچ های دیگر با مخلفات متنوع ( همراه با یکی از سوپ ها یا آش ها )
طرز تهيه :
http://64.233.183.104/search?q=cache:3DrgywXSQDYJ:www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1343%26sid%3Da9b73726f408affb80c8e252643cc697+%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7&hl=en&ct=clnk&cd=64

همبرگر بصورت ساندویچ یا خوراک همراه با مکمل ها نظیر ذرت و سیب زمینی و .....
http://www.ashpazonline.com/cook106.html

کتلت مرغ همراه با مکمل ها نظیر ذرت و سیب زمینی و ...... یا همراه با آش و سوپ
طرز تهيه : http://www.azizjon.com/ashpazi/irani/food-39.htm

و كتلت گوشت - طرز تهيه :
http://chenchene.com/2005/09/post_22.php

انواع املت - طرز تهيه :
http://chenchene.com/2005/07/post_26.php


انواع خوراک مرغ و ماهی و میگو ( در فر یا بخار پز یا کبابی و یا سرخ شده ) - طرز تهيه :
http://www.2lopi.blogfa.com/post-28.aspx

و
http://chenchene.com/2006/04/post_16.php

انواع ساندویچهای گرم و سرد با پنیر و کنسرو ماهی تن و غیره .................- طرز تهيه :
http://www.pooyaonline.net/cooking/fa/?categ=14&food=1401
http://2lopi.blogfa.com/post-72.aspx

كالزونه - طرز تهيه :
http://chenchene.com/2005/09/_calsone.php

يتيمچه كدو و بادنجان يا راتاتوي ـ طرز تهيه :
http://chenchene.com/2005/09/_ratatouille.php

سیب زمینی تنوری با نمک و نعنا و کره و سس مخصوص..... ....:- طرز تهيه :
http://www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?t=802
و
http://monnom.blogfa.com/post-16.aspx
و
http://www.ashpazonline.com/cook125.html

اگ رول يا اسپرينگ رول و انواع بورك ( دست پيچ ) - طرز تهيه :

http://64.233.183.104/search?q=cache:1UzFFQlQ6BkJ:www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php%3Fp%3D957%26sid%3Dce7e833d58458c08a66687a2a1b7002d+%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7&hl=en&ct=clnk&cd=66

انواع شیرینیجات خانگی ايراني – طرز تهیه :

http://www.iranianuk.com/article.php?id=16781http://www.iec-
+ نوشته شده در  ساعت   توسط یک مادر  |